Fridhemsborg uppfördes 1916 av Max och Margarethe Engeström. Dess imponerande fasad mot Ribersborgsstranden är influerad av antiken med stora kolonner och ett flertal reliefer. Den parkliknande trädgården inbjuder till sköna promenader bland de högvuxna träden och vackra rhododendronbuskarna. Fridhemsborg var i familjen Engeströms ägo fram till 1955 då man sålde till skeppsredaren och bokförläggaren Einar Hansen. År 1992 lät Einar Hansen uppföra en tillbyggnad i modernistisk stil som bland annat användes för konserter. Byggnaden utnyttjades också flitigt av Malmö Musikhögskola som konservatorium.
År 2007 förvärvades Fridhemsborg av Karyd Fastigheter AB. Ett omfattande renoveringsarbete inleddes hösten samma år och sommaren 2008 återuppstod Fridhemsborg i sin forna prakt. Idag används Fridhemsborg enbart som kontor.
För mer information: www.karydfastigheter.se